Have you any question?

097-541175

bajura@fwu.edu.np

Notice Detail

अभिमुखीकरण कक्षा सञ्चालन सम्वन्धमा ।

  • By / Admin
  • Feb 27, 2022
  • Notice for: All
शैक्षिक सत्र २०७८ र ७९ को लागि स्नताक तहको शिक्षाशास्त्र ,मानविकी र ब्यवस्थापन संकायको नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीहरुका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना ।