Have you any question?

097-541175

bajura@fwu.edu.np

Notice Detail

त्रिविवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्धारा ४ बर्षे स्नातक तह तेस्रो बर्षको परीक्षा फाराम भर्ने सम्वन्त्री अत्यन्त जरुरी सुचना ।

  • By / Admin
  • Apr 25, 2023
  • Notice for: All
त्रिविवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्धारा ४ बर्षे स्नातक तह तेस्रो बर्षको परीक्षा फाराम भर्ने सम्वन्त्री अत्यन्त जरुरी सुचना ।