Have you any question?

097-541175

bajura@fwu.edu.np

Notice Detail

स्नतकोत्तर तह रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

  • By / Admin
  • Apr 24, 2023
  • Notice for: All
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको जानकारी अनुसार स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्ष प्रथम सेमेष्टरमा रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।