Have you any question?

097-541175

bajura@fwu.edu.np

Notice Detail

स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेष्टर २०८०को परीक्षा फाराम भर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

  • By / Admin
  • May 10, 2023
  • Notice for: Admin
स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेष्टर २०८०को परीक्षा फाराम भर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।