Have you any question?

097-541175

bajura@fwu.edu.np

Notice Detail

स्नातक तह प्रथम सेमेष्टर २०८० को परीक्षा फाराम भर्ने म्याद थप सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

  • By / Admin
  • May 14, 2023
  • Notice for: All
स्नातक तह प्रथम सेमेष्टर २०८० को परीक्षा फाराम भर्ने म्याद थप सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।