Have you any question?

097-541175

bajura@fwu.edu.np

Notice

ठेक्का सम्वन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Mar 5, 2024
 • Notice for: All
बाजुरा क्याम्पसको भवन निर्माण सम्वन् ...

विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Aug 14, 2023
 • Notice for: All
विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूचना । ...

जानकारी

 • By / Admin
 • Aug 30, 2023
 • Notice for: All
थेसिसका सम्वन्धमा सवैलाई जानकारी । ...

स्नातक तह प्रथम सेमेष्टरको भर्ना सम्वन्धी सूचना

 • By / Admin
 • Aug 21, 2023
 • Notice for: All
शैक्षिक सत्र २०८०-८१ मा स्नातक तह प्रथ ...

सूचिदर्ता सम्वन्धी सूचना

 • By / Admin
 • Aug 4, 2023
 • Notice for: All
सूचिदर्ता सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूच ...

स्नातक तह आठाै सेमेष्टर परीक्षा तालिका

 • By / Admin
 • Jul 17, 2023
 • Notice for: All
स्नातक तह आठाै समेष्टरको मानविकी स‌क ...

स्नातक तह परीक्षा फाराम भर्ने सम्वन्धी म्याद थपको सूचना

 • By / Admin
 • Jun 6, 2023
 • Notice for: All
स्नातक तह  चौथो  छैटौ र आठौ सेमेष्ट ...

स्नातक तह छैटौ र आठौ समेष्टरको परीक्षा फाराम भर्ने सम्वन्धी सुचना ।

 • By / Admin
 • May 17, 2023
 • Notice for: All
स्नातक तह छैटौ र आठौ समेष्टरको परीक्ष ...

स्नातक तह चौथो सेमेष्टर २०८० को परीक्षा फाराम भर्ने सम्वन्धी सुचना ।

 • By / Admin
 • May 10, 2023
 • Notice for: Admin
स्नातक  तह चौथो सेमेष्टर २०८० को परी ...

स्नतकोत्तर तह रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

 • By / Admin
 • Apr 24, 2023
 • Notice for: All
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय परीक्षा न ...

त्रिविवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको थेसिस सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

 • By / Admin
 • Apr 25, 2023
 • Notice for: All
त्रिविवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ...

जानकारी

 • By / Admin
 • Nov 3, 2022
 • Notice for: All
स्नातकोत्तर तह दाेस्रो सेमष्टरको परी ...

स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरको परीक्षा फाराम भर्ने सम्वन्धी सुचना ।

 • By / Admin
 • Mar 7, 2022
 • Notice for: All
स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टर  २०७८ ...

अभिमुखीकरण कक्षा सञ्चालन सम्वन्धमा ।

 • By / Admin
 • Feb 27, 2022
 • Notice for: All
शैक्षिक सत्र २०७८ र ७९ को लागि स्नताक ...

Exam Schedule

 • By / Admin
 • Feb 22, 2022
 • Notice for: All
Inform to all  ...

प्रवेश परीक्षा सम्वन्धी स‍ुचना

 • By / Admin
 • Jul 11, 2010
 • Notice for: All
जानकारी । ...

भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

 • By / Admin
 • Dec 21, 2021
 • Notice for: All
स्नातक तह प्रथम बर्ष प्रथम सेमेष्टरम ...

जानकारी ।

 • By / Admin
 • Dec 20, 2021
 • Notice for: All
सम्वन्धित सबैका लागि जानकारी ।  ...

TU Migration Form

 • By / Admin
 • Nov 16, 2021
 • Notice for: All
त्रिविवि बाट अन्य विश्वविद्यालयमा अध ...

परीक्षा फराम भर्ने सम्वन्धी सुचना

 • By / Admin
 • Sep 30, 2021
 • Notice for: All
त्रिविवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय& ...

परीक्षा फाराम भर्ने सम्वन्धी सुचना ।

 • By / Admin
 • Aug 31, 2021
 • Notice for: All
यस सुपवि बाजुरा क्याम्पस मार्तडी ,बाज ...

रजिष्टेशन फाराम भर्ने म्याद थप सम्वन्धमा ।

 • By / Admin
 • Aug 25, 2021
 • Notice for: All
रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने म्याद थप गरि ...